Frequently Asked Questions

Bagaimana Penutupan Tunai Dalam Tangan
Last Updated 10 months ago

Maklumat penutupan bagi memastikan tunai dalam tangan (Cash In Hand) dari pembayaran di kaunter boleh disemak melalui modul eKutipan (Pengurusan Kutipan).
** Jika PBT tidak menggunakan modul eKutipan, maklumat ini adalah tidak releven.

1. Di modul eKutipan, pergi ke menu Terimaan Bayaran -> Status Serahan & Deposit
2. Pilih tarikh semakan cth: 1/1/2017-31/12/2017
3. Maklumat akan dipaparkan dan boleh diexport ke Excel / PDF untuk dilakukan semakan terperinci
4. Pastikan amaun kutipan, amaun serahan, pengesahan serahan, amaun deposit dan serahan deposit adalah sama dan telah selesai.

Lejer Kutipan Kaunter : Dt Tunai Kt Hasil/Penghutang
Lejer Deposit : Dt Bank Kt Tunai

5. Amaun terimaan dan lejer deposit boleh didapati di Lejer Am pada kod Tunai Dalam Tangan

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!